FRIENDS Kindercoaching
 
 
 
 

Werkwijze 

1. Kennismakingsgesprek
Wanneer je met mij contact opneemt maken we een telefonische afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek kun je vertellen wat er speelt en vragen stellen . Graag vertel ik je over mijn manier van werken.
Als mijn manier van werken je aanspreekt kunnen we een intake gesprek plannen. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

2. Intake gesprek
Wanneer je na het gratis kennismakingsgesprek besluit gebruik te maken van een coachingstraject bij FRIENDS Kindercoaching volgt het intake gesprek. Hieraan voorafgaand stuur ik u een vragenlijst zodra deze is ingevuld en terug gestuurd , kunnen we een eerste afspraak maken.
Een intake gesprek voer ik graag bij u thuis. Dit kan ook in de avonduren. Het gesprek zal ongeveer 1,5 uur duren. Hierna kan het coachingstraject beginnen.

3. Coachingssessies
Een coachingssessie duurt ongeveer een uur en zal plaatsvinden in een door mij daarvoor ingerichte ruimte. Tijdens de sessie maak ik gebruik van verschillende technieken en methoden en diverse materialen. Omdat elk kind anders is ga ik op zoek naar een techniek of methode die het beste past bij de hulpvraag en bij je kind. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat ik met je kind naar buiten ga.

4. Afronding
Het aantal sessies dat een kind nodig heeft is per kind verschillend. Gemiddeld zullen 4 tot 6 coachgingssessies voldoende zijn. Kindercoaching is geen therapie, afhankelijk van de hulpvraag en de resultaten beoordelen we gezamenlijk hoeveel (aanvullende) sessies nodig zijn om tot een optimaal resultaat te komen. Zodra we merken dat de coaching voldoende effect heeft, overleggen we wanneer het traject kan worden afgerond.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info